Από το μπλογκ του Βαγγέλη

SKETCH 0013, του Βαγγέλη Παυλίδη

Vangelis Pavlidis
Spread the love

Vangelis Pavlidis

  

Βαγγέλης Παυλίδης

 

 

 

 

 

 

0013.jpg

 

 

 

Με την ίδια την χθεσινή διάθεση, απο το ίδιο μπλοκ.

 

In the same mood as yesterday, from the same sketchbook

 

 

SHARE
RELATED POSTS
Δον Κιχώτης – Γαργαντούας: Παρουσίαση, του Βαγγέλη Παυλίδη
Οικιακοί κίνδυνοι – Domestic Hazards, του Βαγγέλη Παυλίδη
Συνθήκη Μάαστριχτ: η Ευρωπαϊκή Οικογένεια – Maastricht Treaty: the European family, του Βαγγέλη Παυλίδη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.