Μάνος Στεφανίδης

Είναι Ιστορικός Τέχνης, Συγγραφέας και Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας της Τέχνης στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Αθήνας.