Πόρτα στη Δωδεκάνησο

Νέα αγορά (Μανδράκι Ρόδου): εγκατάλειψη 14 μήνες από Δημαρχία Καμπουράκη. Γιατί;, του Φώτη Χατζηδιάκου (τ. Δημάρχου Ρόδου)

Spread the love

Ο κ. Φώτης Χατζηδιάκος είναι Δικηγόρος και διετέλεσε Δήμαρχος Ρόδου της θητείας 2014-2019. Έχει υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση 20 χρόνια και ως Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου. 

 

Γραπτές ερωτήσεις του τέως δημάρχου Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκου  για την μη αξιοποίηση του συγκροτήματος καταστημάτων Νέας Αγοράς (Μανδράκι Ρόδου) και τις παρατάσεις της μίσθωσης δημοτικών ακινήτων.

Κύριε Πρόεδρε,

Η ανθρωπότητα συνεχίζει να βιώνει την πρωτόγνωρη δοκιμασία της πανδημίας του COVID-19.  Αντιμετωπίζει ένα «ακήρυχτο πόλεμο», χωρίς να έχει στη διάθεση του ακόμη, τα όπλα να πολεμήσει. Η σκέψη της κοινωνίας είναι στραμμένη στα μέτρα πρόληψης, στις μάσκες, στο lockdown και στον αγώνα της επιβίωσης, εξαιτίας των οικονομικών συνεπειών του κορωνοιού.

Όμως, όπως συμβαίνει σε κάθε πόλεμο, κάποιοι «επιτήδειοι» χρησιμοποιούν αυτές τις συγκυρίες, είτε για να παρακάμψουν την νομιμότητα, είτε να έχουν «άλλοθι» για την αδράνεια και την απραξία τους.

Με την ιδιότητα του επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου και στα πλαίσια των δικαιωμάτων που μας παρέχει ο νόμος και ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, σας καταθέτω τις ακόλουθες ερωτήσεις, απευθυνόμενες σ’ αυτούς που αναφέρεται κατωτέρω και παρακαλώ για την έγκαιρη απάντηση τους.

Α) Με το άρθρο 41 του Ν.4605/2019, παρ.12 και 13, δόθηκε η δυνατότητα παράτασης εμπορικών μισθώσεων σε ακίνητα των δήμων, μέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1)Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων ή άλλες οφειλές προς τον οικείο φορέα,

2)Να υποβληθεί βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του εκμισθωτή.

3)Να γίνει εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του μισθίου από πιστοποιημένο εκτιμητή.

Με τις με αριθμούς 79/18-2-2011 και 97/28-2-2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρήθηκε η χρήση 11 ακινήτων ιδιοκτησίας του δήμου Ρόδου, στην υπό εκκαθάριση εταιρεία ΡΟΔΩΝ ΑΕ, για την εξόφληση των υποχρεώσεων της, από τα εισπραττόμενα μισθώματα.

Πληροφορούμαστε ότι οι ορισθέντες από εσάς εκκαθαριστές έχουν προβεί στην παράταση των μισθώσεων που έχουν λήξει στα κέντρα, Ελλη και Ronda, και διαπραγματεύονται την παράταση του καταστήματος στο πάρκο Δημοκρατίας, χωρίς την εφαρμογή των διατυπώσεων του άνω νόμου. Δηλαδή, φέρονται να έχουν παραταθεί οι μισθώσεις, χωρίς απόφαση της Οικονομικής επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς να γνωρίζουμε αν έχει εγκριθεί υποβληθέν βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή εκτίμηση αξίας από πιστοποιημένο εκτιμητή.

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Δήμαρχος, ο συντονιστής της νομικής υπηρεσίας δήμου Ρόδου, οι εκκαθαριστές και οι διορισθέντες νομικοί σύμβουλοι της ΡΟΔΩΝ Α.Ε.:

  Με ποια αρμοδιότητα, χωρίς ενημέρωση και χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προέβησαν στις παρατάσεις των μισθώσεων, και με ποιους όρους ;

Β) Με απόφαση του Δ.Σ. (επί θητείας Γιαννόπουλου) παραχωρήθηκε για 20ετία η διαχείριση των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου στο Ναυτικό Όμιλο Ρόδου, με το δικαίωμα λειτουργίας απλού αναψυκτηρίου κάτωθι της κερκίδας. Πρόσφατα ο δήμος προέβη στην έξωση του μισθωτή του παραλιακού καταστήματος με την επωνυμία «Θάλασσα», τμήμα του οποίου μάλιστα έχει χαρακτηρισθεί αυθαίρετο, παράνομο και κατεδαφιστέο, από την Κτηματική Υπηρεσία και την Διεύθυνση Νεότερων Μνημείων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Πληροφορίες φέρουν να έχει παραταθεί ο χρόνος παραχώρησης προς τον Ν.Ο.Ρ. και ακολούθως να έχει μισθωθεί το πρώην κατάστημα, σε «Ροδίτη» επιχειρηματία.

Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος, αλλά και ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας:

Αληθεύουν οι πληροφορίες; Αν Ναι, σε δημοτικό ακίνητο που ανέλαβε ο δήμος κατόπιν εξώσεως (σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.), με ποιά διαδικασία, με ποιούς όρους, χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρατάθηκε η παραχώρηση του ακινήτου και η μίσθωση σε τρίτους, χωρίς διαγωνισμό και χωρίς την προηγούμενη καθαίρεση ή έστω νομιμοποίηση των αυθαιρέτων;

Γ) Με τη με αριθμό 393/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (28 υπέρ και 2 κατά) η δημοπράτηση από το Δήμο Ρόδου του κτιριακού συγκροτήματος της Νέας Αγοράς, προκειμένου να εκμισθωθεί ως ενιαίο σύνολο σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Με την ίδια απόφαση, το Δ.Σ. εγκρίθηκαν οι όροι κοινής πρότασης, του τότε εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Ακίνητης περιουσίας του δήμου και του πληρεξουσίου δικηγόρου του Συλλόγου Καταστηματαρχών Νέας Αγοράς, ώστε να συμπεριληφθούν στην διακήρυξη της δημοπράτησης.

Παρήλθαν ήδη 14 και πλέον μήνες από την ανάληψη της ευθύνης της δημοτικής αρχής και μέχρι τώρα δεν έχετε προβεί σε καμία ενέργεια υλοποίησης της άνω απόφασης, ούτε έχετε καταθέσει στο Δ.Σ. άλλη πρόταση για την αξιοποίηση του συγκροτήματος της Νέας Αγοράς. Αντίθετα, έχετε παραχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα, την χρήση τριών γραφείων του ορόφου, σε διάφορους συλλόγους, ακυρώνοντας «εν τοις πράγμασι» την υλοποίηση της άνω απόφασης. Δεδομένου ότι:

α) Οι συμβάσεις μίσθωσης 60 καταστημάτων έχουν λήξει ήδη και σήμερα οι κάτοχοι αυτών, καταβάλουν απλώς αποζημίωση χρήσεως.

β) Σαράντα και πλέον καταστήματα του ισογείου καθώς και τα γραφεία του 1ου ορόφου παραμένουν κενά, με συνέπεια ο δήμος Ρόδου να έχει απωλέσει σημαντικά έσοδα από την μη μίσθωση αυτών.

γ) Δημοσιεύματα φέρουν το κτίριο της Νέας Αγοράς να έχει μετατραπεί σε «κουφάρι», ενώ οι δημότες και κυρίως οι κάτοχοι των 60 καταστημάτων διαμαρτύρονται για την εγκατάλειψη του κτιρίου.

δ) Οι μέχρι τώρα εργασίες για επείγουσες συντηρήσεις της Νέας Αγοράς, έγιναν με εργολαβίες που είχαν υπογραφεί επί δικής μας θητείας και μελέτες που είχαν ενταχθεί από εμάς στο τεχνικό πρόγραμμα του 2019.

Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος:

Ποιός είναι ο σχεδιασμός και ποιά η πρόθεση της δημοτικής αρχής για την αξιοποίηση του συγκροτήματος καταστημάτων της Νέας Αγοράς;

Ποιές ενέργειες έγιναν (επί 14 μήνες), προκειμένου ο δήμος να αποτρέψει: α) την φθορά του συγκροτήματος της Νέας Αγοράς και β) την απώλεια εσόδων από τη μην αξιοποίηση, του συνόλου της Νέας Αγοράς, και κυρίως από την μη μίσθωση των κενών καταστημάτων ;

Για την δημοτική παράταξη

«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

SHARE
RELATED POSTS
Σεμνή, τιμητική βράβευση από τον Δήμαρχο Φ.Χατζηδιάκο προς τον Γαβριήλ Καρπάθιο. Ο βραβευμένος ευρεσιτέχνης της “ΡΩΞΑΝΗΣ”, του ρομπότ για την ανεύρεση επιζώντων σε φυσικές καταστροφές
Καζίνο Ρόδου: εκλεκτές βραδιές Καλοκαιριού 2018, στον πιο αριστοκρατικό χώρο – Πρόγραμμα
Αγίου Γεωργίου με καραντίνα: ευχηθείτε εξ αποστάσεως με Pane di capo σε συγγενείς, συνεργάτες & φίλους

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.