Πόρτα στον Κόσμο

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για την Ημέρα των Ευχαριστιών

Spread the love

 GREEK RESTAURANT – NEW YORK 253-17 NORTHERN BLVD

28 Νοεμβρίου 2019
Ἡμέρα Εὐχαριστιῶν

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τούς Διακεκριμένους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἡ ἀπόδοση εὐχαριστιῶν ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς πίστεώς μας, ἡ ὁποία εἶναι βαθειά ριζωμένη στήν κοινωνία μας μέ τόν Θεό. Συγκεντρωνόμεθα ἐν προσευχῇ ὡς τέκνα Του γιά νά ἀπευθύνουμε τίς εὐχαριστίες μας πρός Ἐκεῖνον, ὡς Δημιουργό καί Σωτήρα μας. Τελοῦμε τή Θεία Εὐχαριστία, τό ἱερό μυστήριο τῆς εὐχαριστίας, κατά τό ὁποῖο λαμβάνουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Εὐχαριστοῦμε γιά ὅλα ὅσα ἔχει κάνει ὁ Θεός γιά μᾶς, γιά τή σωτηρία μας, καί εὐχαριστοῦμε γιά τή δύναμη τῆς χάριτός Του μέσα ἀπό τό μυστήριο.

Στοχαζόμενοι τήν πίστη μας καί προσφέροντας εὐχαριστίες στόν ἑορτασμό τῆς
Ἡμέρας Εὐχαριστιῶν, ἄς διαβάσουμε τούς λόγους τοῦ Ψαλμωδοῦ:
Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρός τόν Θεόν τόν ζῶντα·
πότε ἥξω καί ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ;
Ἐγενήθη τά δάκρυά μου ἐμοί ἄρτος ἡμέρας καί νυκτός,
ἐν τῷ λέγεσθαί μοι καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, ποῦ ἐστιν ὁ Θεός σου;
Ταῦτα ἐμνήσθην, καί ἐξέχεα ἐπ’ἐμέ τήν ψυχήν μου:
ὅτι διελεύσομαι ἐν τόπῳ σκηνῆς θαυμαστῆς ἕως τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ·
ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως καί ἐξομολογήσεως ἤχου ἑορταζόντων. (Ψαλ. 42:1-4)

Σήμερα, ἡ χώρα μας ἑορτάζει μιά μοναδική ἑορτή, ἡ ὁποία εἶναι ριζωμένη στήν εὐγνωμοσύνη πρός τόν Θεό γιά τά ἀγαθά τῆς ἀσφάλειας καί τῆς ἐλευθερίας, καί στό αἴτημα γιά θεία καθοδήγηση ἐν καιρῷ ἐθνικῆς κρίσεως. Εἶναι, ἐπίσης, μία ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, μέ τήν ἔκφραση εὐχαριστιῶν, μποροῦμε νά φανερώσουμε τή σημασία καί προτεραιότητα τῆς πίστεως.

Ὅπως βεβαιώνεται καί ἀπό τόν Ψαλμωδό, ἡ ἀπόδοση εὐχαριστιῶν εἶναι πράξη ἡ ὁποία ἐκφράζει τόν πόθο μας νά εἴμαστε κοντά στό Θεό. Εἶναι ἔκφραση ὁλοκλήρου τοῦ ἑαυτοῦ μας – ψυχῆς, καρδιᾶς, νοῦ καί σώματος τοῦ πόθου μας νά Τόν λατρεύσουμε καί νά Τόν εὐγνωμονοῦμε γιά ὅλα ὅσα ἔχει κάνει γιά μᾶς. Εἶναι μιά ἀδιάκοπη καί ἀδιαπραγμάτευτη κίνηση νά φέρουμε καί ἄλλους μαζί μας στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ γιά ἀπό κοινοῦ προσφορά εὐχαριστηρίων ὕμνων!

Ὁ ἴδιος ψαλμωδός λέει ὅτι μερικοί θά ἀμφισβητήσουν τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς πίστεώς μας, εἰδικά σέ καιρούς δοκιμασίας. Γνωρίζουμε, ἐπίσης, ὅτι ὑπάρχουν πολλές δυνάμεις στό σύγχρονο κόσμο μας, οἱ ὁποῖες προσπαθοῦν νά ἀπαλείψουν κάθε ἀναφορά στόν Θεό καί τήν πίστη. Αὐτό ὁδηγεῖ σέ περιορισμένη κατανόηση τῶν εὐχαριστιῶν, χωρίς τὴ σύνδεση τῆς εὐγνωμοσύνης μέ τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας, πού ἐνδιαφέρεται μόνο γιά ἀσήμαντη αὐτοδικαίωση. Μέ τήν συμπάθεια καί μέ τήν ἀλήθεια, καλούμεθα νά εἴμεθα μάρτυρες τῆς γνήσιας ἀποδόσεως εὐχαριστιῶν, αὐτῆς ἡ ὁποία ἀναφέρεται στήν Πηγή τῆς ζωῆς μας, στόν σκοπό τῆς ὑπάρξεώς μας καί στήν αἰωνιότητα.

Τήν εὐλογημένη αὐτή Ἡμέρα Εὐχαριστιῶν, σᾶς εὔχομαι νά διάγετε μιά ὄμορφη ἡμέρα συντροφικότητος μέ φίλους καί συγγενεῖς. Εὐχαριστῶ τόν Θεό γιά τούς πολλούς τρόπους μέ τούς ὁποίους ἔχετε δείξει καί θά δείξετε εὐσπλαγχνία σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, ἔτσι ὥστε καί ἐκεῖνοι νά εὐχαριστήσουν τόν Θεό. Σᾶς προτρέπω τήν ἡμέρα αὐτή νά γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε (Α´ Κορ. 16:13).

Νά εἴσασθε μάρτυρες τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ ἐνώπιον ὅλων, προσφέροντας λόγους εὐχαριστιῶν πρός Ἐκεῖνον γιά τίς ἄφθονες εὐλογίες καί ἐπαγγελίες Του!

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,
† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Πηγή: ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Ετήσια συνδρομή: 150 ευρώ Paradise SPA & GYM (εντός Ξενοδοχείου Amilia Mare-Paradise, 4ο χλμ Ρόδου-Καλλιθέας).  Εντός πακέτου:  Xαμάμ, τζακούζι, σάουνα, οργανωμένο γυμναστήριο, pilates, brazilian boost, strong zumba, bodypump. Τηλ: 22410-62481 & 22414-01519

PARADISE SPA & GYM-ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (FULL PACK): 150 ΕΥΡΩ

SHARE
RELATED POSTS
29-23330517563359.jpg
Το Brexit θα απασχολήσει την τρίτη Σύνοδο του Νότου στην Ισπανία
Μαρία Καρχιλάκη
Επίθεση στο Μόναχο: 10 νεκροί – 18χρονος, γερμανο-ιρανός ο δράστης, της Μαρίας Καρχιλάκη
Πού και πώς θα χτυπήσει το Ιράν τις ΗΠΑ;-Ιράκ: Εκρήξεις στη Βαγδάτη – Ρουκέτα κοντά στην αμερικανική πρεσβεία. Η εκδίκηση για τη δολοφονία Σουλεϊμανί με εντολή Τραμπ

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.