ΕΥ ΖΗΝ

Α’ και Β’ Εύρεση Τιμίας κεφαλής του Αγίου Προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννη-24 Φεβ.

Ἐκ γῆς προφαίνει Πρόδρομος σεπτὴν Κάραν, Καρποὺς παραινῶν ἀξίους ποιεῖν πάλιν. Ὁ Βαπτίσας πρὶν ὑδάτων πηγαῖς ὄχλους, Γῆθεν φανεὶς βάπτιζε…

READ MORE
Ανοιχτή πόρτα

«Τι κάνεις Γιάννη; Κουκιά σπέρνω»! – Farmers at “work”, του Γιώργου Σαράφογλου-by George Sarafoglou

Ο Γιώργος Σαράφογλου είναι σκιτσογράφος-γελοιογράφος και επιχειρηματίας. Διαβιεί στην Νέα Υόρκη. George Sarafoglou is a political cartoonist and businessman. He lives…

READ MORE
1 2 3 4 9