ΕΥ ΖΗΝ

Άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα οι Απόστολοι, οι μνημονευθέντες στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου – 13 Φεβρ.

Τμηθὲν γύναιον, Ἀκύλας φησί, βλέπων, Οὐκ ἀνδριοῦμαι πρὸς τομὴν ἀνὴρ κάρας; Οι Άγιοι Απόστολοι Ακύλας και Πρίσκιλλα ήταν ζευγάρι Ιουδαίων…

READ MORE