Ανοιχτή πόρτα

Παιδιά στο σπίτι με τρομερά θορυβόνια και μ’ ένα ηχηρό τετρακούδουνο, του Κωστή Α. Μακρή

Τα ντέφια. Τα τουμπελέκια. Μια βουβουζέλα. Μια φλογέρα ξύλινη. Μια φυσαρμόνικα. Μια παλιά κόρνα αυτοκινήτου ―“κλάξον”― με φούσκα, που τη…

READ MORE
1 2 3 72