ΕΥ ΖΗΝ

Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός οι Ανάργυροι που φθονήθηκαν από τον δάσκαλό τους και θανατώθηκαν με πέτρες -1η Ιουλίου

Βολαῖς ἀδελφοὺς οὐ διέσπων οἱ λίθοι, Ὡς εἰς ἕν, ἄμφω συμπεπηγότας λίθον. Πρώτῃ Ἰουλίοιο λίθοισιν Ἀνάργυροι ἤθλουν. Τα αδέρφια Κοσμάς…

READ MORE