Πόρτα στην Πολιτική

Κυβερνητική και Διοικητική Λειτουργία, του Δρ Βασίλη Μαστρογιάννη

Οκ. Βασίλειος Μαστρογιάννης είναι Διδάκτωρ Δημοσίου- Διοικητικού Δικαίου. 210 65 40 170 – [email protected] Από την απελευθέρωση μέχρι τις μέρες μας έγινες μεμονωμένες…

READ MORE