Πρόσωπα - Αφιερώματα

Robert Kennedy: η ελπίδα πέθανε- the hope died, του Γιώργου Σαράφογλου – by George Sarafoglou

Spread the love

Γιώργος Σαράφογλου

Σαν σήμερα πριν 52 χρόνια έσβησε μια ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο.
52 years ago the hope for a better world died.

Robert Kennedy was the U.S. attorney general from 1961 to 1964 and a U.S. senator from New York from 1965 to 1968. A graduate of Harvard University and the University of Virginia School of Law, Kennedy was appointed attorney general after his brother John Kennedy was elected president in 1960. In this role, Robert Kennedy fought organized crime and worked for civil rights for African Americans. In the Senate, he was a committed advocate of the poor and racial minorities, and opposed escalation of the Vietnam War. On June 5, 1968, while in Los Angeles campaigning for the Democratic presidential nomination, Kennedy was shot. He died early the next day at age 42.

“Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.”

― Robert F. Kennedy

“Few will have the greatness to bend history itself, but each of us can work to change a small portion of events. It is from numberless diverse acts of courage and belief that human history is shaped. Each time a man stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring those ripples build a current which can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.”

― Robert F. Kennedy

“The purpose of life is to contribute in some way to making things better.”

― Robert F. Kennedy

“What is objectionable, what is dangerous about extremists is not that they are extreme, but that they are intolerant. The evil is not what they say about their cause, but what they say about their opponents.”

― Robert F. Kennedy

“Each time a man stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring those ripples build a current which can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.”

― Robert F. Kennedy

“Few men are willing to brave the disapproval of their peers, the censure of their colleagues, the wrath of their society. Moral courage is a rarer commodity than bravery in battle or great intelligence. Yet it is the one essential, vital quality for those who seek to change a world that yields most painfully to change.”

― Robert F. Kennedy

“Every time we turn our heads the other way when we see the law flouted, when we tolerate what we know to be wrong, when we close our eyes and ears to the corrupt because we are too busy or too frightened, when we fail to speak up and speak out, we strike a blow against freedom and decency and justice.”

― Robert F. Kennedy

“Fear not the path of Truth for the lack of People walking on it.”

― Robert F. Kennedy

“We can move in that direction as a country, in greater polarization – black people amongst blacks, and white amongst whites, filled with hatred toward one another. Or we can make an effort, as Martin Luther King did, to understand and to comprehend, and replace that violence, that stain of bloodshed that has spread across our land, with an effort to understand, compassion and love…. What we need in the United States is not division; what we need in the United States is not hatred; what we need in the United States is not violence and lawlessness, but is love and wisdom, and compassion toward one another, and a feeling of justice toward those who still suffer within our country, whether they be white or whether they be black.”

― Robert F. Kennedy

“A revolution is coming – a revolution which will be peaceful if we are wise enough; compassionate if we care enough; successful if we are fortunate enough – but a revolution which is coming whether we will it or not. We can affect its character; we cannot alter its inevitability.

[Report to the United States Senate on his trip to Latin America and the Alliance for Progress, May 9-10 1966]

― Robert F. Kennedy

“Lets dedicate ourselves to what the ancient greeks wrote so many years ago, to tame the savageness of man and make gentle the life of this world. Let us dedicate ourselves to that”

― Robert F. Kennedy

“Let no one be discouraged by the belief there is nothing one person can do against the enormous array of the world’s ills, misery, ignorance, and violence. Few will have the greatness to bend history, but each of us can work to change a small portion of events. And in the total of all those acts will be written the history of a generation.”

― Robert F. Kennedy

“This world demands the qualities of youth; not a time of life but a state of mind, a temper of the will, a quality of the imagination, a predominance of courage over timidity, of the appetite for adventure over the life of ease.”

― Robert F. Kennedy

“I believe that, as long as there is plenty, poverty is evil. Government belongs wherever evil needs an adversary and there are people in distress.”

― Robert F. Kennedy

“Too much and too long, we seem to have surrendered community excellence and community values in the mere accumulation of material things. Our gross national product…if we should judge the United States of America by that – counts air pollution and cigarette advertising, and ambulances to clear our highways of carnage. It counts special locks for our doors and the jails for those who break them. It counts the destruction of our redwoods and the loss of our natural wonder in chaotic sprawl. It counts napalm and the cost of a nuclear warhead, and armored cars for police who fight riots in our streets. It counts Whitman’s rifle and Speck’s knife, and the television programs which glorify violence in order to sell toys to our children.

Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages; the intelligence of our public debate or the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage; neither our wisdom nor our learning; neither our compassion nor our devotion to our country; it measures everything, in short, except that which makes life worthwhile. And it tells us everything about America except why we are proud that we are Americans.”

― Robert F. Kennedy

“All of us might wish at times that we lived in a more tranquil world, but we don’t. And if our times are difficult and perplexing, so are they challenging and filled with opportunity.”

― Robert Kennedy

“Tragedy is a tool for the living to gain wisdom, not a guide by which to live.”

― Robert F. Kennedy

“People say I am ruthless. I am not ruthless. And if I find the man who is calling me ruthless, I shall destroy him.”

― Robert F. Kennedy

“Too often we honor swagger and bluster and wielders of force; too often we excuse those who are willing to build their own lives on the shattered dreams of others.”

― Robert Kennedy

“We must admit the vanity of our false distinctions among men and learn to find our own advancement in the search for the advancement of others. We must admit in ourselves that our own children’s future cannot be built on the misfortunes of others. We must recognize that this short life can neither be ennobled or enriched by hatred or revenge.

Our lives on this planet are too short and the work to be done too great to let this spirit flourish any longer in our land. Of course we cannot vanquish it with a program, nor with a resolution.

But we can perhaps remember, if only for a time, that those who live with us are our brothers, that they share with us the same short moment of life; that they seek, as do we, nothing but the chance to live out their lives in purpose and in happiness, winning what satisfaction and fulfillment they can. ”

― Robert F. Kennedy

“The future is not a gift. It is an achievement.”

― Robert F. Kennedy

“First is the danger of futility; the belief there is nothing one man or one woman can do against the enormous array of the world’s ills — against misery and ignorance, injustice and violence. Yet many of the world’s great movements, of thought and action, have flowed from the work of a single man. A young monk began the Protestant reformation, a young general extended an empire from Macedonia to the borders of the earth, and a young woman reclaimed the territory of France. It was a young Italian explorer who discovered the New World, and 32-year-old Thomas Jefferson who proclaimed that all men are created equal. “Give me a place to stand,” said Archimedes, “and I will move the world.” These men moved the world, and so can we all.”

― Robert F. Kennedy

“The sharpest criticism often goes hand in hand with the deepest idealism and love of country.”

― Robert F. Kennedy

“But we can perhaps remember, if only for a time, that those who live with us are our brothers, that they share with us the same short moment of life; that they seek, as do we, nothing but the chance to live out their lives in purpose and in happiness, winning what satisfaction and fulfillment they can.

Surely, this bond of common faith, this bond of common goal, can begin to teach us something. Surely, we can learn, at least, to look at those around us as fellow men, and surely we can begin to work a little harder to bind up the wounds among us and to become in our own hearts brothers and countrymen once again.”

― Robert F. Kennedy

“The gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages; the intelligence of our public debate or the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage; neither our wisdom nor our learning; neither our compassion nor our devotion to our country; it measures everything, in short, except that which makes life worthwhile.”

― Robert F. Kennedy

“Ultimately, America’s answer to the intolerant man is diversity, the very diversity which our heritage of religious freedom has inspired.”

― Robert F. Kennedy

“States’ rights, as our forefathers conceived it, was a protection of the right of the individual citizen. Those who preach most frequently about states’ rights today are not seeking the protection of the individual citizen, but his exploitation. . . . The time is long past – if indeed it ever existed – when we should permit the noble concept of States’ rights to be betrayed and corrupted into a slogan to hide the bald denial of American rights, of civil rights, and of human rights.”

― Robert Kennedy

“One-fifth of the people are against everything all the time.”

― Robert F. Kennedy

“The responsibility of our time is nothing less than a revolution. A revolution that would be peaceful if we are wise enough; humane if we care enough; successful if we are fortunate enough. But a revolution will come whether we will it or not. We can affect it’s character, we cannot alter it’s inevitability.”

― Robert F. Kennedy

“Don’t get mad, get even,”

― Robert Kennedy

SHARE
RELATED POSTS
Η συνέντευξή μου στο hot dog και ό,τι πρέπει να σου διευκρινίσω, του Άρη Μαραγκόπουλου
Σαράντα χρόνια χωρίς τον Κόλλια, του Γιώργου Αρκουλή
Το περιγιάλι του Μίκη και τα γενέθλια της Ρωμιοσύνης, του Νίκου Βασιλειάδη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.