ΕΥ ΖΗΝ

Όσιος Παρθένιος επίσκοπος Λαμψάκου – 7 Φεβρουαρίου

Spread the love

Ἀφῆκε τὸν χοῦν Παρθένιος Λαμψάκῳ,
Λαμπτῆρα πυρσεύοντα φῶς αὐτοῦ μέγα.
Παρθένιος κατέδαρθε, λαχὼν μακρὸν ἑβδόμῃ ὕπνον.

SHARE
RELATED POSTS
Pane di capo, ο άρχοντας του ψωμιού!
Νίκος-Γιώργος Παπουτσίδης: για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων – 4 Οκτωβρίου
Ψυχοσάββατο, απολύτως ψυχοθεραπευτική διαδικασία των Ορθόδοξων Χριστιανών, πράξη αγάπης προς τους κεκοιμημένους – συνταγή

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.