Ανοιχτή πόρτα Πόρτα στη Δωδεκάνησο Πόρτα στην Πολιτική

Στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” ενέταξε έργα των 5 εκ. ευρώ ο Δήμος Ρόδου-Ιαλυσός, Λάρδος, Γεννάδι, Αρχάγγελος, Μονόλιθος, Κάμειρος

Spread the love

Αξίζει να τονιστεί, όπως ειπώθηκε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο (27.03.2019) από τον Δήμαρχο Ρόδου κος Φώτη Χατζηδιάκο, ότι η υλοποίηση των έργων εγκρίθηκε τώρα μετά από  γραφειοκρατικά κωλύματα και καθυστερήσεις από τις κεντρικές Υπηρεσίες και δεν είναι τέχνασμα προεκλογικής καμπάνιας.  

Έργα €5.193.640 υποβάλλει προς χρηματοδότηση ο Δήμος Ρόδου. Εγκρίθηκαν οι μελέτες για το Κολυμβητήριο Ιαλυσού, την αντιπλημμυρική προστασία Λάρδου, Γενναδίου, και τα αρδευτικά δίκτυα ΔΚ Αρχαγγέλου, ΤΚ Μονολίθου, και ΔΕ Καμείρου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου ενέκρινε τις μελέτες έργων που συνέταξαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου για υποβολή προς ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στα έργα συμπεριλαμβάνονται:

1. Αποπεράτωση ανοιχτού κολυμβητηρίου στη ΔΕ Ιαλυσού π/υ €1.800.000

2.Αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής της νέας σχολικής μονάδας στον οικισμό Λάρδου π/υ €468.720

3.Διευθέτηση ρέματος «Ρύακα» στην ΤΚ Γενναδίου π/υ €691.920

4.Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου ΔΚ Αρχαγγέλου π/υ €1.325.000

5.Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου ΤΚ Μονολίθου π/υ €408.000

6.Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου ΔΕ Καμείρου (ΤΚ Σορωνή, Φάνες, Καλαβάρδα) π/υ €500.000

Ο Δήμαρχος Ρόδου Φώτη κατά τη συνεδρίαση αναφέρθηκε στη μεθοδική δουλειά των Υπηρεσιών του Δήμου (Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών) που με άρτια επιστημονική κατάρτιση και με άριστη μεταξύ τους συνεργασία ενστερνίστηκαν την επιμονή του Δημάρχου να ολοκληρώσει μελέτες, επενδύοντας ατελείωτες ώρες δουλειάς προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και να υποβάλει με σοβαρές αξιώσεις ολοκληρωμένες μελέτες σε όλα τα προγράμματα.

Αναλυτικότερα υποβάλλονται από το Δήμο προς χρηματοδότηση:

Α) Στον άξονα «Ανέγερση και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων» του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι» το έργο «Αποπεράτωση Ανοιχτού Κολυμβητηρίου στη ΔΕ Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου» π/υ €1.800.000 που περιλαμβάνει (α) την αποπεράτωση του αγωνιστικού χώρου (β) την αποπεράτωση των αποδυτηρίων (γ) την αποπεράτωση του μηχανοστασίου (δ) την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και (ε) την προμήθεια και εγκατάσταση του σταθερού εξοπλισμού

Β) Στον άξονα «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι»  (α) το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής της νέας σχολικής μονάδας στον οικισμό Λάρδου» π/υ €468.720 που αφορά στη διευθέτηση απορροών των οκτώ υπολεκανών απορροής στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Σχολικής Μονάδας Λάρδου και (β) το έργο «Διευθέτηση ρέματος «Ρύακας» στην ΤΚ Γενναδίου» π/υ €691.920 που αφορά σε έργα διευθέτησης στην περιοχή διέλευσης του ρέματος συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της παρεχόμενης ασφάλειας σε διερχόμενους πεζούς και οδηγούς

Γ) Στη δράση «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2014-2020) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (α) το έργο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου ΔΚ Αρχαγγέλου π/υ €1.325.000 (β) το έργο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου ΤΚ Μονολίθου» π/υ €408.000 και (γ) το έργο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου ΔΕ Καμείρου (ΤΚ Σορωνή, Φάνες, Καλαβάρδα)» π/υ €500.000. Στόχος των ανωτέρω έργων είναι η μείωση απωλειών νερού, ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης, καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών, η ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και η χρήση ανακυκλωμένων υδάτων.

SHARE
RELATED POSTS
Σκίτσα εξ Αμερικής 8ο, του Γιώργου Σαράφογλου
Μια (πρωτότυπη;) ευχή για το 2019, του Κωστή Α. Μακρή
Εθνική επιτυχία. Γκέι Βουκεφάλας!, του Μάνου Στεφανίδη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.