Πόρτα στη Δωδεκάνησο

Στοχευμένες ενέργειες Δήμου Χάλκης εν μέσω κορονοϊού

 

Στα πλαίσια της στήριξης της τοπικής κοινωνίας εν όψει της κρίσης του Κορονοϊού αλλά και της διαρκούς εξελικτικής του πορείας ο Δήμος Χάλκης προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες  σύμφωνα με το ΦΕΚ 68/20-03-2020       τ. Α΄ΠΝΠ    κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορονοϊού Covid-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. Και το από  11-03-2020 ΠΝΠ ΦΕΚ 55/τ. Α κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορονοϊού Covid-19

 Ως εκ τούτου:

Μειώνει το μίσθωμα των Δημοτικών ακινήτων για τον μήνα Μάρτιο και Απρίλιο για το έτος 2020.

Απαλλάσσει τις επιχειρήσεις το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί .

Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τα αναλογούντα τέλη κοινοχρήστων χώρων για όλο του 2020.

Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου απαλλάσσει από το δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων και το τέλος παρεπιδημούντων για τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020 όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεωτικά ανέστειλαν την λειτουργία τους.

Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου αναστέλλει από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι 31 Μαΐου του 2020 την ημερομηνία λήξης όλων των λογαριασμών ύδρευσης χωρίς επιβάρυνση προσαυξήσεων.

Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου αναστέλλει από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι 31 Μαΐου του 2020 την διακοπή παροχής ύδρευσης λόγω εκπρόθεσμων οφειλών.

Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου όλες οι οφειλές προς τον Δήμο Χάλκης οι οποίες λόγω αδυναμίας αποπληρωμής δόσεων δεν τηρούνται μέχρι 31 Μαΐου, δεν θα δεχτούν προσαυξήσεις.

Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου οι υφιστάμενες ρυθμίσεις περί οφειλών προς τον Δήμο Χάλκης δεν θα δεχτούν προσαυξήσεις μέχρι 31 Μαΐου 2020.

Ψηφίζει τον νέο κανονισμό κοινοχρήστων χώρων ύστερα από δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Καταθέτει την νέα οικονομικότερη και πιο αποτελεσματική μελέτη εργασιών μεταφοράς απορριματοκυβωτίων για το έτος 2020.

Προχωρά στην πρόσληψη 6 υπαλλήλων ΥΕ γενικών καθηκόντων με δίμηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του Κορονοϊού με σκοπό την ανάγκη αντιμετώπισης της διασποράς τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07.

Ο Δήμος Χάλκης με αμείωτο αίσθημα ευθύνης είναι κοντά στους πολίτες και στην τοπική κοινωνία. Ανακουφίζει τις πληγείσες επιχειρήσεις και σχεδιάζει με αισιοδοξία το μέλλον.

 


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
7afcf638-7008-40d9-9cfb-a7a69240b3b2.jpg
Δωρεάν σπιρομετρήσεις από το Δήμο Ρόδου με προγραμματισμό Ζωάννου και Πόκκια
Εμπλουτίζονται οι δράσεις της Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Ρόδου- Συζήτηση με Δήμαρχο Χάλκης Ευάγγελο Φραγκάκη
fotis.jpg
“Φτιάξτε την Παράταξη της Αντίδρασης. Αν δεν φαγωθείτε για τον επικεφαλής”, η απάντηση της παράταξης του Δημάρχου Ρόδου στην μειοψηφία

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.