Πόρτα στην Πολιτική

Υπεύθυνη δήλωση, του Αλέξανδρου Μπέμπη

Όνομα…………….ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Επώνυμο………..ΜΠΕΜΠΗΣ Πατρώνυμο……..ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Μητρώνυμο…….ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Δ/ση κατοικίας….ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δηλώνω υπεύθυνα και σε γνώση των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση…

READ MORE