Από το μπλογκ του Βαγγέλη

Ο κλαρινετίστας – The clarinet player, του Βαγγέλη Παυλίδη

Spread the love

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βαγγέλης Παυλίδης   

 

 

 

THE-FLUTIST.jpg

 

 

Άλλο ένα σκίτσο απ’ αυτά που λέω “της ταβέρνας”, για τον απλούστατο λόγο ότι κατά κανόνα γίνονται στην ταβέρνα. Πολλές φορές εμπνευσμένα από το άμεσο περιβάλλον ή από την συζήτηση της στιγμής κι άλλοτε χωρίς φανερό -ούτε καν σε μένα – λόγο και αιτία. Τρέχα γύρευε…

 

Another drawing of those I call “of the tavern”, for the simple reason that as a rule they are made at the the tavern. Mostly inspired by the immediate surrounding or by the conversation of the moment but, other times without any apparent -not even to me- reason. Go figure…

SHARE
RELATED POSTS
Limerick, του Βαγγέλη Παυλίδη
PENDULUM.jpg
Ο βουλευτής εκκρεμές, του Βαγγέλη Παυλίδη
Vangelis Pavlidis
Ολυμπιακοί υπεραθλητές – Olympic super athletes, του Βαγγέλη Παυλίδη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.