ΕΥ ΖΗΝ

25η Μαρτίου, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η αρχή της σωτηρίας του ανθρώπου

Spread the love

Ἤγγειλεν Υἱὸν Ἄγγελος τῇ Παρθένῳ,
Πατρὸς μεγίστης Βουλῆς μέγαν.
Γήθεο τῇ Μαρίῃ ἔφατ’ Ἄγγελος εἰκάδι πέμπτῃ.

SHARE
RELATED POSTS
Του Βυθού, του Μάνου Στεφανίδη
5 Σεπτεμβρίου: Γνωρίστε τα Εκπαιδευτήρια “Ροδίων Παιδεία”
Σαλάμ αλέκουμ, του Αλέξανδρου Μπέμπη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.