Ανοιχτή πόρτα

Άγνωστες λέξεις, του Αλέξανδρου Κανταρτζή (Μπέμπης)

Ο Αλέξανδρος Μπέμπης (Κανταρτζής) είναι επιχειρηματίας Ευθύνη Ευθιξία Ευπρέπεια Ευσυνειδησία Ευανδρεία Ευθυκρισία Ευπαρρησία Χαρακίρι   …και μία γνωστή Ευκολία (αποποίησης…

READ MORE