ΕΥ ΖΗΝ

Όσιος Παχώμιος ο Νέος ο Οσιομάρτυρας – 21 Μαΐου

Spread the love

Πού πάχος εν σοι ω Παχώμι’ ευρέθη,
Πόνοις ξίφει τε λεπτύναντι το βρίθον;

SHARE
RELATED POSTS
Άγιος Φανούριος ο Νεοφανής, ο Μεγαλομάρτυρας των 12 βασανιστηρίων – 27 Αυγούστου
y.PNG
100 Years of Fashion for Women and Men in 2 minutes
«Τα δύσκολα ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ κοινωνικής συμβίωσης»: 74ο, της Μαρίας Γεωργαλά

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.