ΕΥ ΖΗΝ

Οσία Μελάνη η Ρωμαία-Άγιος Ζωτικός ο Ορφανοτρόφος, 31η Δεκεμβρίου

Spread the love

Oυχ’ υλική σε χειρ Mελάνη και μέλαν,
Xριστός δε καν τέθνηκας εν ζώσι γράφει.
Πρώτη εν τριακοστή απήρε βίοιο Mελάνη.

Πώλων συρόντων Ζωτικός σκιρτών τρέχει,
Ω βαλβίς η γη, τέρμα δε δρόμου πόλος.

SHARE
RELATED POSTS
Πρωτoχρονιάτικα Κάλαντα και το “Έλατο” από το Greek Islands της Νέας Υόρκης
Αμπελάκια (Α’ Μέρος), της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου
Νίκος-Γιώργος Παπουτσίδης: για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων – 4 Οκτωβρίου

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.