ΕΥ ΖΗΝ

Κυριακή του Απόστολου Θωμά – Έργο της Θείας Οικονομίας η απιστία του

Spread the love

Εἰ νηδύος κλείς, ἢ τάφου μὴ κωλύει,
Σὴν Σῶτερ ὁρμήν, κλεὶς θυρῶν πῶς κωλύσει;

SHARE
RELATED POSTS
Kostis A. Makris
Ας ευθυμήσουμε: η γλώσσα, του Κωστή Α. Μακρή
Άγιος Κυπριανός & Αγία Ιουστίνη, οι διαφορετικοί δρόμοι που τους οδήγησαν στον αποκεφαλισμό – 2 Οκτ.
Σκίτσα εξ Αμερικής 8ο, του Γιώργου Σαράφογλου

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.