Ανοιχτή πόρτα Πόρτα στην Πολιτική

Η Ε.Ε. δεν μπορεί να μην έχει Ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό, του Γιώργου Νικητιάδη

Spread the love

Γιώργος Νικητιάδης είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής. Είναι δικηγόρος και  έχει διατελέσει Υφυπουργός Τουρισμού και Βουλευτής.

 Άμεση ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό

Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει Επίτροπο Τουρισμού

Η Ε.Ε. δεν μπορεί́ να μην έχει Ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό́.

Γιώργος Νικητιάδης*

 

Σ’ αυτή την εκλογική αναμέτρηση, έχουμε επικεντρωθεί στην αντιπαράθεση κυρίως των δύο μεγάλων αντίπαλων κομμάτων και έχουμε ξεχάσει να αξιολογήσουμε σημαντικά θέματα, που επηρεάζουν την Ελληνική οικονομία και τους Έλληνες, και έχουν άμεση επίπτωση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Σε αυτά τα θέματα δεν μπορεί να απουσιάζει ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, η κατά πολλούς «βαριά βιομηχανία» της χώρας, που για πολλές περιοχές αποτελεί και την κύρια, αν όχι και την μοναδική οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ απασχολεί ουσιαστικά περισσότερους από 1.000.000 εργαζόμενους (σε πλήρη και σε εποχιακή απασχόληση).

Η Ευρώπη σαν περιοχή του παγκόσμιου τουριστικού χάρτη μπορεί να παραμένει ουσιαστικά η πιο μεγάλη, όμως, ο ανταγωνισμός αυξάνεται, το συνολικό μερίδιο της ποσοστιαία μικραίνει, άσχετα αν τα νούμερα των αφίξεων μεγαλώνουν, γιατί αυξάνεται γρηγορότερα ο παγκόσμιος τουρισμός, και σε μερικές περιοχές (ακόμα και στην Ελλάδα μας), αρχίζει να «πλησιάζεται ή να ξεπερνιέται η φέρουσα ικανότητα» με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να βρίσκουν λόγους να δυσαρεστηθούν από το ταξίδι και την διαμονή τους.

Το ότι ο τουρισμός είναι «μοχλός ανάπτυξης» και ακόμη και ένας μονόδρομος οικονομικής ευρωστίας, το βλέπουμε σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, αλλά και των γειτονικών μη Ευρωπαϊκών χωρών.  Ωστόσο ακόμη η Ευρώπη έχει, εν πολλοίς, παραμείνει σε μία λογική ότι ο τουρισμός αφορά μόνο τις διακοπές των πολιτών, κάποιες δραστηριότητες σε σχέση με την γνωριμία ή την απόλαυση τοπικών και παραδοσιακών συνηθειών, την ενασχόληση με κάποια χόμπυ, κυρίως αθλητικού ενδιαφέροντος, και την επίσκεψη σε πολιτιστικά και ιστορικά αξιοθέατα, και, τέλος, την ξεκούραση σε κάποια παραλία, σε συνδυασμό με το μπάνιο και άλλες παράκτιες ή θαλάσσιες δραστηριότητες.

Δεν μπορούμε όμως πλέον να αγνοούμε την σημασία του τουρισμού και για την χώρα μας και για όλη την Ευρώπη,  δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, υποτιμώντας τις προοπτικές μίας δυναμικής αναπτυξιακής επίπτωσης, και να μην κατανοούμε τα πολύπλευρα οφέλη της τουριστικής ανάπτυξης.

Παρά το γεγονός ότι ο εισερχόμενος Τουρισμός στην Ευρώπη ξεπέρασε το 50% του Παγκόσμιου Τουρισμού, που πλησίασε αισίως το 1.400.000.000 τουρίστες το έτος 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για λόγους που χρίζουν ιδιαίτερης ανάλυσης και προσέγγισης, δεν έχει μέχρι σήμερα χαράξει «ευρωπαϊκή στρατηγική» για τον τουρισμό και δεν έχει προβλέψει άμεσες ειδικές πολιτικές ενίσχυσης και προστασίας του τουριστικού της προϊόντος, αλλά τις έχει εντάξει σε άλλα οικονομικά χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία. Έτσι, ουσιαστικά, οι παρεμβάσεις της Ευρώπης, μέχρι σήμερα, ήταν αποσπασματικές και ήρθαν κυρίως μέσα από την ενίσχυση συγγενών προς τον τουρισμό τομέων της Οικονομίας.

Υπολογίζεται ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ε.Ε διασφαλίζεται έμμεσα κατά ποσοστό 10% από τον τουρισμό, ενώ παραλλήλως η απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού εκτιμάται στο ίδιο ποσοστό. Στην χώρα μας αυτά τα ποσοστά είναι σημαντικά μεγαλύτερα.

Δεν θα παραμείνουν τα πράγματα όμως για πάντα το ίδιο ρόδινα.

Αν και η Ευρώπη, συγκρατεί ακόμη το μεγάλο ποσοστό της συμμετοχής της στον διαρκώς αυξανόμενο τουρισμό παγκοσμίως, προβλέπεται μία ελαφρά, αλλά σημαντική μείωση του Ευρωπαϊκού τουρισμού με ροές προς την Αφρικανική Ήπειρο, τη Νοτιο-Ανατολική Ασία και άλλες περιοχές. Το τουριστικό μας προϊόν υφίσταται σταδιακή φθορά. Η Ε.Ε οφείλει να το προστατεύσει, για να ωφεληθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Ήρθε η ώρα η Ε.Ε να ανακοινώσει με πιο συγκεκριμένο τρόπο και με ποια ξεκάθαρη στρατηγική θα προστατευθεί το τουριστικό προϊόν, θα εξελιχθεί και θα αναπτυχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των τουριστικών προορισμών της Ευρώπης.

Η Ε.Ε. δεν μπορεί να μην έχει Ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό, στρατηγική που θα επηρεάζει και τις επιμέρους χώρες της Ευρώπης και βεβαίως περισσότερο αυτές που δέχονται και τον περισσότερο τουρισμό. 

Και είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι η σημαντικότητα του τουρισμού απαιτεί η Ευρώπη να έχει Επίτροπο Τουρισμού.

Ο τουρισμός έμμεσα επηρεάζει στην Ευρώπη σχεδόν οριζόντια όλους τους κλάδους της οικονομίας και της απασχόλησης. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην έχει ένα αυτόνομο τομέα που να μεριμνά για την τουριστική πολιτική και στρατηγική της Ευρώπης. 

Η χώρα μας, οι Ευρωβουλευτές μας που θα εκλεγούν στις 26 Μαΐου, πρέπει το θέμα αυτό, μέσα από εθνική́ συνεννόηση και συνεργασία, με τον ΣΕΤΕ και όλους τους άλλους κοινωνικούς, επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς του τουρισμού, να το προωθήσουν ως σημαντική προτεραιότητα, στην νέα Ευρώπη του 2020. 

Στην προσπάθεια αυτή είναι βέβαιο ότι θα βρούμε πολλούς συμμάχους από άλλες χώρες. Όλοι θα είχαν συμφέρον από την καθιέρωση Επιτρόπου Τουρισμού, που θα ήταν το αποτέλεσμα της χάραξης επιτέλους από την Ε.Ε. μιας στρατηγικής για τον τουρισμό. Αυτή θα είναι μία στρατηγική́ που θα θωρακίσει τους τουριστικούς πόρους της Ευρώπης, θα ενισχύσει τις τουριστικές υποδομές και θα δημιουργήσει καινούργιες, κάτω από έναν ενιαίο σχεδιασμό.

Αυτή θα είναι μία στρατηγική που με την εφαρμογή της, θα προστάτευε άμεσα τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις από πτωχεύσεις μεγάλων πρακτόρων, μια στρατηγική που θα προέβλεπε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της διαρκώς αυξανόμενης τεχνητής νοημοσύνης, και στο χώρο του τουρισμού, και θα φρόντιζε για την εκπαίδευση των νέων στον τουρισμό, για την κατάρτιση των εργαζομένων και για την διατήρηση των εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στον τουρισμό σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Η Ευρώπη χρειάζεται τον τουρισμό και οι αυριανοί Ευρωβουλευτές πρέπει να ζητήσουν και να υποστηρίξουν την εδραίωση του τουρισμού ως αυτόνομου τομέα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις πολιτικές της Ευρώπης της επόμενης μέρας.

* Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.

The article expresses the views of the author

iPorta.gr

SHARE
RELATED POSTS
Μαρία Καρχιλάκη
Έμπαρος: Ιστορίες παιδιών τότε και τώρα, της Μαρίας Καρχιλάκη
020316125453_3942.jpg
Νίκος Κοτζιάς: “Επιπολαιότητα της Τουρκίας να αμφισβητήσει το διεθνές δίκαιο”
Ανθεστήρια, του Αριστομένη Λαγουβάρδου

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.