ΕΥ ΖΗΝ

Η Άγια Βρεφοκτονία των 14.000 νηπίων από τον Ηρώδη – Ανάμνησις κάθε 29 Δεκεμβρίου

Spread the love

Διά ξίφους άωρα μητέρων βρέφη,
Ανείλεν εχθρός του βρεφοπλάστου Bρέφους.
Nήπια αμφ’ ενάτην τάμον εικάδα παππάζοντα.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ως θύματα δεκτά, ως νεόδρεπτα ρόδα και θεία απαρχή, και νεόθυτοι άρνες, Χριστώ τω ώσπερ νήπιον, γεννηθέντι προσήχθητε, αγνά Νήπια, την του Ηρώδου κακίαν, στηλιτεύοντα και δυσωπούντα απαύστως, υπέρ των ψυχών ημών.

Κοντάκιον
Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.
Αστήρ Μάγους έπεμψε, προς τον τεχθέντα, και Ηρώδης άδικον, στρατόν απέστειλε κενώς, φονοκτονήσαι οιόμενος, τον εν τη φάτνη ως Νήπιον κείμενον.

SHARE
RELATED POSTS
Όσιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης – 11 Ιανουαρίου
Άστρα – Απρίλιος 2022, της Αλεξάνδρας Καρακοπούλου
Aegean Islands, η αιγαιοπελαγίτικη νοστιμιά στην καρδιά της Ν. Υόρκης!

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.