Κοινωνία - Ελλάδα - Οικονομία

Ενισχύεται η ανώτατη εκπαίδευση – Επισημάνσεις, του Σπύρου Ταλιαδούρου

Spread the love

Ο κος Σπύρος Ταλιαδούρος είναι Δικηγόρος, πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής από το Μάιο έως τον Ιούνιο του 2012, καθώς και υφυπουργός Παιδείας από το 2004 έως το 2009.  

Με το νόμο του Υπουργείου Παιδείας που ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής, ενισχύεται η ανώτατη εκπαίδευση. Βασική ρύθμιση του νέου νόμου είναι η ουσιαστική ενίσχυση της ανεξάρτητης Αρχής που διασφαλίζει την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ΑΔΙΠ είχε ιδρυθεί το 2005 με τον Νόμο 3374/2005 που είχα εισηγηθεί ως Υφυπουργός Παιδείας με σκοπό την λειτουργία, για πρώτη φορά στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Αρχής που θα διασφάλιζε την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ΑΕΙ.

Με τον σημερινό νόμο η Αρχή , η οποία ονομάζεται πλέον Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, αναβαθμίζεται θεσμικά και λειτουργικά καθώς ενισχύεται με σημαντικές νέες αρμοδιότητες, ενώ διευρύνονται οι ήδη υφιστάμενες. Ταυτόχρονα ενισχύεται σημαντικά η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών της Αρχής. Επιπλέον, επεκτείνονται οι διαδικασίες πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών. Η ΕΘΑΑΕ αποτελεί το όχημα για συνεχή αναβάθμιση των ΑΕΙ, για καλύτερη ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης για πιο ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών και για περισσότερη διαφάνεια στην κατανομή της χρηματοδότησης των ιδρυμάτων.

Με τις ρυθμίσεις του νόμου επιδιώκεται η επίτευξη των εξής στόχων:

   Πρώτον: Να δίνονται κίνητρα για συνεχή βελτίωση και σύνδεση μέρους της χρηματοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια ποιότητας.

Δεύτερον: Να υπάρχει σχεδιασμός για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ολοκληρωμένος στοχεύοντας μακροπρόθεσμα και με συγκεκριμένη και συγκροτημένη στρατηγική.

Τρίτον: Να υπάρχει διεύρυνση των αρμοδιοτήτων πιστοποίησης καθώς και αξιολόγηση τόσο των Πανεπιστημίων, όσο και των ερευνητικών μονάδων εντός αυτών.

Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι δημιουργούνται δύο Συμβούλια: Το Ανώτατο Συμβούλιο και το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

Το Ανώτατο Συμβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας  το πρόγραμμα Εθνικής στρατηγικής για την ανωτάτη εκπαίδευση, την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση, μετονομασία ΑΕΙ και σχολών και τμημάτων. Επίσης, εισηγείται την ετήσια Έκθεση Ποιότητας. Με τον τρόπο αυτό ένα μέρος της χρηματοδότησης διασυνδέεται με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των ιδρυμάτων, έτσι ώστε να παρέχεται σε αυτά το κίνητρο να βελτιώνονται, επιτυγχάνοντας στόχους που τα ίδια θα θέτουν. Κριτήρια της αξιολόγησης της επίδοσης θα είναι κυρίως η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ερευνητική δραστηριότητα και οι δράσεις εξωστρέφειας του ιδρύματος.

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης αξιολογεί τα Πανεπιστήμια, αποφασίζει, αν πληρούν ποιοτικές προϋποθέσεις για να οργανώνουν προγράμματα σπουδών,  Αξιολογεί ερευνητικές μονάδες εντός των Πανεπιστημίων και διενεργεί θεματικές αξιολογήσεις των Πανεπιστημίων. Έτσι, πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών και πριν την έναρξη λειτουργίας τους.

Αυτή είναι μια μεγάλη τομή που ενισχύει την  Ανώτατη Εκπαίδευση. Επιδιώκεται η ριζική αναμόρφωση των διαδικασιών και του πλαισίου χρηματοδότησης των ΑΕΙ, με κεντρικό στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας της λειτουργίας της. Επίσης, ενισχύεται η αυτονομία των ΑΕΙ καθώς καλούνται να διαμορφώσουν συγκεκριμένους στόχους θέτοντας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Με τα μέτρα που προβλέπονται στον Νόμο θεωρώ ότι επιτυγχάνονται τα εξής:

Πρώτον: Ενισχύεται η διαφάνεια. Δεν θα μπορεί πλέον ο εκάστοτε Υπουργός να κατανέμει κονδύλια χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσει τις επιλογές του. Η ΕΘΑΑΕ θα γνωστοποιεί από πριν τους δείκτες και τον μηχανισμό κατανομής, πράγμα που θα υποχρεώνει τον Υπουργό να τις ακολουθήσει.

Δεύτερον: Παρέχεται πλέον στα ΑΕΙ η δυνατότητα πλήρους προγραμματισμού.

Τρίτον: Η χρηματοδότηση θα συνδέεται και με την απόδοση, αφού το 20% της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ερευνητική δραστηριότητα και η εξωστρέφεια.

Συνεπώς, ο Νόμος αυτός είναι μια μεγάλη τομή. Οδηγεί την ανώτατη εκπαίδευση στην αναβάθμιση και στην ουσιαστική ενίσχυση της.

* Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.

The article expresses the views of the author

iPorta.gr

SHARE
RELATED POSTS
Η επόμενη μέρα για την Ελλάδα, του Ηλία Καραβόλια
Για μια Παγκόσμια Ημέρα Δράσης στις 12 Οκτωβρίου, του Κυριάκου Κατζουράκη
Ανίκανοι υπεύθυνοι, του Γιώργου Αρκουλή

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.