ΕΥ ΖΗΝ

Αρχή του Τριωδίου, Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, σε 70 ημέρες ο εορτασμός του Αγίου Πάσχα!

Spread the love

 

Φαρισαΐζων, Ἱεροῦ μακρὰν γίνου,
Χριστὸς γὰρ ἔνδον, ᾧ ταπεινὸς δεκτέον.

Ὁ δημιουργὸς τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω,
Τρισάγιον μὲν ὕμνον ἐκ τῶν Ἀγγέλων,
Τριῴδιον δὲ καὶ παρ’ ἀνθρώπων δέχου.

SHARE
RELATED POSTS
08035e6c-724d-4f8a-a19d-6c9670338cef.jpg
Μετά τη μάχη, της Μαρλένας Σκουλά-Περιφεράκη
koop_island_blues_by_cristiandlr.jpg
Το τραγούδι και το μήνυμα της ημέρας!26 οκτ 2015
“Skopelos Tiropita” Greek salad from “Greek Islands”!

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.