Κοινωνία - Ελλάδα - Οικονομία Πόρτα στη Δωδεκάνησο

Απορρίφθηκε η προσφυγή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης Ρόδου για την επιστροφή ΔΗΦΟΔΩ ποσού 3 εκ. ευρώ

Spread the love

Απορρίφθηκε η προσφυγή εταιρίας από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, για την επιστροφή καταβληθέντων ποσών από το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ

Κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ρόδου  απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά με αριθμό Α2229/2018, με τη οποία απορρίφθηκε προσφυγή μεγάλης ανώνυμης τοπικής  ξενοδοχειακής εταιρείας με αίτημα την επιστροφή ποσού 3.172.006,90 ευρώ.

Το ποσό αυτό  αντιπροσωπεύει καταβληθέντα ποσά ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. από το 1994 μέχρι το 2014. Για την διεκδίκηση της επιστροφής τους,  η   ξενοδοχειακή εταιρεία αμφισβήτησε την εγκυρότητα του νομοθετήματος που θεσπίστηκε ύστερα από τη ακύρωση του φόρου ως αντισυνταγματικού από το Συμβούλιο της Επικρατείας  και που μαζί με τη κατάργηση του φόρου  η ίδια διάταξη όρισε ταυτόχρονα ότι καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται.

Η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, μεταξύ άλλων, έκρινε επί της  εγκυρότητας της διάταξης  ότι ο νομοθέτης ορθά ανταποκρίθηκε στην ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της δημοσιονομικής διαχείρισης και της εν γένει οικονομικής ζωής του τόπου, καθώς επίσης  ότι ενδεχόμενη επιστροφή αναδρομικά των καταβληθέντων ποσών ενέχει τον κίνδυνο να βλάψει ουσιωδώς τη εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου και να προκαλέσει σοβαρές δημοσιονομικές αβεβαιότητες, προκαλώντας ανατροπή των οικονομικών δεδομένων του.

Επίσης κρίθηκε ότι η νομοθετική πρόβλεψη της μη αναζήτησης των καταβληθέντων ποσών ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, ότι  δικαιολογείται αντικειμενικά και ότι δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης της συνταγματικής αρχής της ισότητας, ούτε τις αρχές της νομικής ασφάλειας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης.

Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή είναι η πρώτη σχετική  που εκδόθηκε από τα Διοικητικά Δικαστήρια και ότι εκκρεμεί σε αναιρετικό βαθμό η έκδοση απόφαση σε παρόμοια υπόθεση που εκδικάσθηκε  στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 3 Απριλίου 2019 με προσφεύγουσα τη Κοινοπραξία των  Εργολαβικών Εταιρειών Κατασκευής  του Νοσοκομείου Ρόδου.

Η δίκη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά  επί της οποίας εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση έγινε στη  μεταβατική έδρα Ρόδου στις 27 Απριλίου 2018 . Την μεν  προσφεύγουσα ξενοδοχειακή εταιρεία εκπροσώπησε δικηγορικό γραφείο του Πειραιά με εξειδίκευση σε διοικητικές υποθέσεις,  τον δε Δήμο Ρόδου ο προϊστάμενος  του γραφείου της νομικής υπηρεσίας του κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου.

 

SHARE
RELATED POSTS
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου: Για το ελάφι της Ρόδου και το σήμερα
Το σύνδρομο του σωτήρα, του Δρ Βασίλη Μαστρογιάννη
Οι αλχημιστές της Φρανκφούρτης, του Ηλία Καραβόλια

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.