ΕΥ ΖΗΝ

‘Αγιος Γεώργιος, Μεγαλομάρτυς και Τροπαιοφόρος, ο Άγιος – ασπίδα των Χριστιανών και ο θρύλος για τον δράκο

Spread the love

Ἐχθροὺς ὁ τέμνων Γεώργιος ἐν μάχαις,
Ἑκὼν παρ’ ἐχθρῶν τέμνεται διὰ ξίφους.
Ἦρε Γεωργίου τρίτῃ εἰκάδι αὐχένα χαλκός.

SHARE
RELATED POSTS
Άγιοι Κωνσταντίνος (ο πρώτος Χριστιανός Βασιλέας) και Ελένη οι Ισαπόστολοι – 21 Μαΐου
Kostis A. Makris
Λέξεις στο τετράγωνο “η Κυβέρνηση”, του Κωστή Α. Μακρή
Μέγας Φώτιος, ο Πατριάρχης και πρώτος κυματοθραύστης του παπισμού – τιμάται από την Ορθοδοξία στις 6 Φεβ.

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.