ΕΥ ΖΗΝ

Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα – 10 Σεπτεμβρίου

Spread the love

Ἡγοῦντο Μηνοδώρα καὶ Μητροδώρα,
Καὶ Νυμφοδώρα δῶρα σαρκὸς αἰκίας.
Θεινόμεναι δεκάτῃ δωρώνυμοι ἔκθανον αἱ τρεῖς.

SHARE
RELATED POSTS
Tea Time στο Casino Rodos καθημερινά 6-8μμ – Η πολυτέλεια του High Tea στη διάθεσή μας με ελάχιστο κόστος [εικόνες]
“Αφήνω γεια …”, του Δημήτρη Κατσούλα
Σκίτσα εξ Αμερικής 2ο, του Γιώργου Σαράφογλου

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.