ΕΥ ΖΗΝ

Αγία Λουκία η παρθένος – 13/12

Spread the love

Ὡς Παρθένος μέν, ἓν στέφος ἡ Λουκία.
Ὡς δ’ ἐκ ξίφους καὶ Μάρτυς, ἄλλο λαμβάνει.

Αγία Λουκία η παρθένος

SHARE
RELATED POSTS
«Τα δύσκολα ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ κοινωνικής συμβίωσης»: 16ο, της Μαρίας Γεωργαλά
«Τα δύσκολα ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ κοινωνικής συμβίωσης»: 25ο, της Μαρίας Γεωργαλά
Ν’αγαπάς, να γελάς, να ζεις, του Γιώργου Χατζηδιάκου

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.