ΕΥ ΖΗΝ

Άγιος Μάρκος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής – 25 Απριλίου

Spread the love

Σύροντες εἰς γὴν Μᾶρκον οἱ μιαιφόνοι,
Πρὸς οὐρανοὺς πέμποντες αὐτὸν ἠγνόουν.
Εἰκάδι πέμπτῃ Μᾶρκον ἑνὶ χθονὶ ἄφρονες εἷλκον.

SHARE
RELATED POSTS
Τα αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία που αγίασαν: το μαρτύριο του βραστού νερού και ο αποκεφαλισμός-10 Οκτ
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Προστάτης των καρδιοπαθών – 8 Μαΐου και 26 Σεπτεμβρίου τιμάται
Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος, ο μονάχος που βγήκε αβλαβής από πύρινο καμίνι και εκοιμήθη εν ειρήνη – 5.12. τιμάται

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.