ΕΥ ΖΗΝ

Άγιος Μάρκος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής

Spread the love

Σύροντες εἰς γὴν Μᾶρκον οἱ μιαιφόνοι,
Πρὸς οὐρανοὺς πέμποντες αὐτὸν ἠγνόουν.
Εἰκάδι πέμπτῃ Μᾶρκον ἑνὶ χθονὶ ἄφρονες εἷλκον.

SHARE
RELATED POSTS
Κρόνος: ο Κύριος του Κάρμα, της Σμάρως Σωτηράκη
Τα ζώδια της εβδομάδας, της Σμάρως Σωτηράκη
Σμάρω Σωτηράκη
Εβδομαδιαίες προβλέψεις από 19/9/2016 – 25/9/2016, της Σμάρως Σωτηράκη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.