Πόρτα στη Δωδεκάνησο

20 χρόνια Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Ρόδο- Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Δήμο Ρόδου, του Δρ Σπύρου Συρόπουλου

20 Χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Ρόδο (20 Μαρτίου 2018). Ένας χώρος μιλιταριστικής εξουσίας [τα κτίρια…

READ MORE