Ανοιχτή πόρτα

Πληθοπορισμός και Μικρο-Εργασία, του Ηλία Καραβόλια

Νέες έννοιες εισάγονται καθημερινά στα Οικονομικά της Απασχόλησης. Και αυτό γιατί στο παγκοσμιοποιημένο ψηφιακό περιβάλλον εγκαθίστανται πλέον νέες δομές εργασιακής…

READ MORE