Πόρτα στη Δωδεκάνησο

Γιώργος Χατζημάρκος: ο Περιφερειάρχης Ν.Α. και τα τιμολόγια του iPorta.gr, της Τζίνας Δαβιλά

Οι εντολές πληρωμής από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ ενός μόνο συνεργάτη του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, κου Γιώργου Χατζημάρκου, [πατώντας στο έντονα γράμματα…

READ MORE