Πόρτα στην Ιστορία

Η μάχη του Πουατιέ (732 μ.Χ.): η αναχαίτιση των Αράβων από την Ευρώπη, της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

  Είναι κάποια γεγονότα που από τη φύση τους κρίνονται σπουδαιότερα από άλλα, επειδή αν δεν είχαν την συγκεκριμένη κατάληξη…

READ MORE