ΕΥ ΖΗΝ

Μέγας Φώτιος, ο Πατριάρχης και πρώτος κυματοθραύστης του παπισμού – τιμάται από την Ορθοδοξία στις 6 Φεβ.

Θνήσκων Φώτιος, ου ταράττομαι λέγει, Προς την τελευτήν, ων προητοιμασμένος. Ο Μέγας Φώτιος έζησε κατά τους χρόνους που βασίλευσαν οι…

READ MORE