Πόρτα στη Δωδεκάνησο

Κε Χατζημάρκο, ισχύει το δυο μέτρα-δυο σταθμά στην έγκριση μετακινήσεων των κκ Λεονταρίτη και Κόκκινου; Απαντήστε δημόσια και εξηγήστε το γιατί

Κύριε Περιφερειάρχα Νοτίου Αιγαίου, Κε Χατζημάρκο, Απαντήστε δημόσια: οι πληροφορίες μας λένε ότι συνεχίζετε να  μην εγκρίνετε έξοδα μετακίνησης στον…

READ MORE