Ανοιχτή πόρτα

Echo H87: το υδρογραφικό πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού στη Ρόδο-Η ιστορία του και το “αδελφό” πλοίο Enterprise Η88

  Το MS Echo H87 είναι το πρώτο από τα δύο πλοία πολλαπλών ρόλων υδρογραφίας που έχει δημιουργήσει το Βασιλικό…

READ MORE