Το σχόλιο της ημέρας

Ευαγγελία Ράβδου: ένα “διαμάντι” στα σκουπίδια της Ερμού, της Τζίνας Δαβιλά

Τζίνα Δαβιλά “Διαμάντια στα σκουπίδια”. (Αν  τύχει και στον υπόνομο). Εντιμότητα υποδειγματική και σπάνια. Αξιοπρέπεια εγγενής. Καθαρότητα και διαύγεια μυαλού….

READ MORE