ΕΥ ΖΗΝ

Εύρεσις του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου -Άγιος Νικήτας ο Γότθος ο μεγαλομάρτυρας- 15 Σεπτεμβρίου

Εὕρημα κοινὸν ὁ Στέφανος τῇ κτίσει, Θεοῦ μεγίστου πρωταγωνιστὴς μέγας. Το γεγονός αυτό συνέβη στα χρόνια που οι μεγάλοι διωγμοί…

READ MORE