ΕΥ ΖΗΝ

Άγιος Διομήδης: αποκεφαλίστηκε νεκρός για την αφιλοκερδή ίαση των ασθενών στο όνομα του Χριστού – 16 Αυγούστου

Ἠθλησε καὶ ζῶν, καὶ θανὼν Διομήδης, Προαιρέσει ζῶν, καὶ νεκρὸς τομῇ κάρας. Ἕκτῃ καὶ δεκάτῃ νέκυς ἐτμήθη Διομήδους. Ο Άγιος…

READ MORE