ΕΥ ΖΗΝ

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ή Ναζιανζηνός, στενός φίλος του Μ.Βασιλείου και Μέγας ποιητής, 25 Ιανουαρίου τιμάται

Σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα και ένας από τους Τρεις Ιεράρχες (30 Ιανουαρίου,  τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη…

READ MORE