Από το μπλογκ του Βαγγέλη

Περί πάτρης, του Βαγγέλη Παυλίδη

.jpg
Spread the love

 

 

.jpg

 

Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης. Αλλά τις έβαλεν εις πράξιν την συμβουλήν του θειοτάτου αρχαίου ποιητού; Εκ της παρούσης ημών γενεάς τις ημύνθη περί πάτρης; Ημύνθησαν περί πάτρης οι άστοργοι πολιτικοί, οι εκ περιτροπής μητρυιοί του ταλαιπώρου ωρφανισμένου γένους, του στειρεύοντος πριν, και ητεκνωμένου δεινώς σήμερον; Αμυνα περί πάτρης δεν είναι αι σπασμωδικαί, κακομελέτητοι και κακοσύντακτοι πολιτικαί και επιστρατείαι, ουδέ τα σκωριασμένης επιδεικτικότητος θωρηκτά. Αμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή των νέων, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου υλισμού και του πιθηκισμού, του διαφθείροντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος και η πρόληψις της χρεοκοπίας.
Τις ημύνθη περί πάτρης; Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνώσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος.

 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Πολύ γνωστό, νομίζω. Καλό όμως να θυμόμαστε πόσο λίγο έχουμε αλλάξει -αν έχουμε αλλάξει- τα τελευταία εκατόν τόσα χρόνια.

 

Βαγγέλης Παυλίδης 

η ιστοσελίδα του

SHARE
RELATED POSTS
Vangelis Pavlidis
Σκόπια: γραμμή Μητσοτάκη – γραμμή Σαμαρά, του Βαγγέλη Παυλίδη
Δημοκρατία και Ναζί, του Βαγγέλη Παυλίδη
Κάλαντα στην Λαχανιά, του Βαγγέλη Παυλίδη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.