ΕΥ ΖΗΝ

‘Αγιος Γεώργιος, Μεγαλομάρτυς και Τροπαιοφόρος, ο Άγιος – ασπίδα των Χριστιανών και ο θρύλος για τον δράκο

Ἐχθροὺς ὁ τέμνων Γεώργιος ἐν μάχαις, Ἑκὼν παρ’ ἐχθρῶν τέμνεται διὰ ξίφους. Ἦρε Γεωργίου τρίτῃ εἰκάδι αὐχένα χαλκός. Κατά Ιωάννη…

READ MORE
Ανοιχτή πόρτα

Στρατιωτικοί Άγιοι – Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος, του Αντγου (εα) Θεόκλητου Ρουσάκη

  Ο κ.Θεόκλητος Ρουσάκης είναι Αντιστράτηγος (εα) και Επίτιμος Διοικητής Β΄ Σώματος Στρατού   Φωτογραφία άρθρου: Άγιος Γεώργιος – Φορητή εικόνα (Δημ….

READ MORE