ΕΥ ΖΗΝ

Αγία Φωτεινή η Μεγαλομάρτυς Σαμαρείτιδα και Όσιος Πορφύριος Επίσκοπος Γάζης συνεορτάζουν στις 26 Φεβρουαρίου

Ὤ τὶς παρέλθῃ, τὶς δὲ καὶ παραδράμῃ Τὸν Πορφύριον, κἂν παρῆλθεν ἐκ βίου; Πορφυρίοιο νέκυν κρύψε χθὼν εἰκάδι ἕκτῃ. Ο…

READ MORE