Από το μπλογκ του Βαγγέλη

“Ο Πονοκέφαλος”, limerick, του Βαγγέλη Παυλίδη

Vangelis Pavlidis
Spread the love

Vangelis Pavlidis

 

 

 

 

 

 

 

  

Βαγγέλης Παυλίδης  

 

 

 

 

 

 

HEADACHE.jpg

 

 

 

 

 

SHARE
RELATED POSTS
Απορία ψάλτου βηξ, του Βαγγέλη Παυλίδη
Αλλαγή φρουράς, του Βαγγέλη Παυλίδη
Vangelis Pavlidis
Agathonisi Baklava, του Βαγγέλη Παυλίδη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.