Πόρτα στην Πολιτική

Ο φιλόσοφος και ο δημοσιογράφος, του Ηλία Καραβόλια

  Φιλοσοφικές εκφράσεις,περιγραφικές διατυπώσεις, ευχολόγια ντυμένα με οραματικό μηνυματικό λόγο, φρασεολογία κωδικοποιημένων αυτονόητων καταστάσεων.Αυτά μου έμειναν από τον Ράμφο και…

READ MORE
1 54 55 56