Απόψεις

” Τίποτα νεώτερο από το Δυτικό Μέτωπο” – “All Quiet on the Western Front”

Spread the love

“Κανείς δεν τον θέλει ιδιαίτερα και ξαφνικά να τος. Εμείς δεν τον θέλαμε. Οι Άγγλοι δεν τον θέλανε και να ‘μαστε να πολεμάμε.” Ο Κατζίνσκυ εξηγεί πώς πρέπει να γίνονται οι πόλεμοι:

“Ακούστε μάγκες πώς πρέπει να γίνεται. Όποτε φαίνεται πως πάει να γίνει κανένας μεγάλος πόλεμος, θα περιμαντρώνουμε ένα μεγάλο χωράφι και θα πουλάμε και εισιτήρια. Αμ’ πώς, και… και τη μεγάλη μέρα θα μαζεύουμε όλους τους βασιλιάδες και τις κυβερνήσεις και τους στρατηγούς τους και θα τους βάζουμε στη μέση της μάντρας μόνο με τα σώβρακά και θα τους αφήνουμε να πολεμήσουν μεταξύ τους με ρόπαλα. Κι ας νικήσει η καλύτερη χώρα…”

Erich Maria Remarque, “ Τίποτα νεώτερο από το Δυτικό Μέτωπο”

Erich Maria Remarque. Γεννημένος το 1898, πέθανε σαν σήμερα 25 Σεπτέμβρη 1970. Το 1917, υπηρετώντας στον Γερμανικό στρατό πολέμησε στο Δυτικό Μέτωπο όπου και τραυματίστηκε.

Το 1928 δημοσίευσε το βιβλίο του “Im Westen nichts Neues” – Δεν υπάρχουν νέα από τη Δύση “. Εκεί περιγράφει τις φοβερές φυσικές και ψυχικές ταλαιπωρίες του Γερμανού στρατιώτη, καθώς και την μετέπειτα δυσκολία προσαρμογής στην κανονική ζωή.
Στις 10 Μάη 1933 με πρωτοβουλία του Γκέμπελς, το βιβλίο απαγορεύτηκε και κάηκε δημόσια στην Ναζιστική Γερμανία.


“Nobody wants it in particular and then all at once, here it is. We didn’t want it. The English didn’t want it and here we are fighting.” Katczinsky explains how wars should really be fought:

I’ll tell ya how it should all be done. Whenever there’s a big war comin’ on, you should rope off a big field (and sell tickets). Yeah, and, and, on the big day, you should take all the kings and their cabinets and their generals, put them in the center dressed in their underpants and let ‘em fight it out with clubs. The best country wins”.

Erich Maria Remarque, “All Quiet on the Western Front”

Erich Maria Remarque. Born 1898 he died on a day like today, September 25, 1970. Conscripted into the German army in 1917 he was transfered to the Western Front where he was wounded and subsequently repatriated.

In 1928 he published his book “Im Westen nichts Neues” – All Quiet on the Western Front- where he describes the German soldiers’ extreme physical and mental stress during the war, and the detachment from civilian life felt by many upon returning back home.

On May 10, 1933, on the initiative of Joseph Goebbels the book was banned in Nazi Germany and publicly burnt.


Βαγγέλης Παυλίδης Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σκιτσογράφου Βαγγέλη Παυλίδη, από την οποία αναδημοσιεύουμε σκίτσα και κείμενα με την σύμφωνη γνώμη του σκιτσογράφου.

SHARE
RELATED POSTS
Όχι έτσι, Πόπη!
Δημήτρης Κατσούλας
Γυμναστήρια, κομμωτήρια, αϊ σιχτίρια, του Δημήτρη Κατσούλα
Στον Ιούλιο Βερν, της Ελπίδας Νούσα

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.