ΕΥ ΖΗΝ

Το Γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού – 24 Ιουνίου εκάστου έτους

Spread the love

Ζαχαρία, χόρευε σὺν τῇ συζύγῳ
Οὐ πολλὰ μὲν τίκτοντες, ἓν δὲ καὶ μέγα.
Πρόδρομον ἀμφὶ τετάρτην εἰκάδα γείνατο μήτηρ.

SHARE
RELATED POSTS
Χάλκη: τόπος γένους αρσενικού, της Τίτσας Πιπίνου
Η Αγία Υπομονή, παρούσα παντού!
Όλα θα πάνε καλά… ε… σχεδόν όλα, της Ματίνας Ράπτη-Μιληλή

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.