Από το μπλογκ του Βαγγέλη

του Κακού μύριοι έπονται, του Βαγγέλη Παυλίδη

Βαγγέλης Παυλίδης

There’s a very old Greek saying…”one Evil is followed by thousands of others”….

Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.

The article expresses the views of the author.

Iporta.gr


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Εις μνήμην – Uwe – Ιn memory, του Βαγγέλη Παυλίδη
Η Λαζοπουλιάδα, του Βαγγέλη Παυλίδη
Ανδρέας Παπανδρέου, του Βαγγέλη Παυλίδη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.