Κοινωνία - Ελλάδα - Οικονομία

Συμβολή του Στρατού Ξηράς στην Προστασία του Περιβάλλοντος

Spread the love

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο πλαίσιο του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών (γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, χαρτί) στα στρατόπεδα του, σχεδιάζει και πραγματοποιεί δράσεις που έχουν σκοπό την εναρμόνιση με την νέα περιβαντολλογική νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ξεχωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας.

Το έτος 2013 ο Στρατός Ξηράς ξεκίνησε να συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης με 94 στρατόπεδα. Το 2018 ο αριθμός των στρατοπέδων ανήλθε στα 221 πετυχαίνοντας αύξηση της τάξης του 128%.

Επιπρόσθετα από το 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή, ιδιαίτερα στο Δ΄ Σώμα Στρατού (Δ΄ ΣΣ), το πρόγραμμα χωριστής συλλογής των επιμέρους υλικών συσκευασίας το οποίο υλοποιείται σε 28 στρατόπεδα. Ενδεικτικά κατά την
εφαρμογή του προγράμματος αυτού, το Β΄ Εξάμηνο του 2018, σε Σχηματισμό του Δ΄ ΣΣ κατά την ξεχωριστή συλλογή συγκεντρώθηκαν:

1. 8.860 κιλά χαρτιού.
2. 4.580 κιλά πλαστικού.
3. 310 κιλά μετάλλων.

Οι Μονάδες και οι Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις επί του ζητήματος και τηρούν ετοιμότητα ένταξής τους στο πρόγραμμα ξεχωριστής συλλογής, σε συνεργασία με τους κατά τόπους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η προσπάθεια αυτή, αποτελεί μία από τις πολλές στοχευμένες δράσεις αναβάθμισης της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στα στρατόπεδα του Στρατού Ξηράς.

SHARE
RELATED POSTS
Όταν πέφτεις από τα σύννεφα, του Κωστή Α. Μακρή
Οι ειδήσεις των Οκτώ, του Νίκου Βασιλειάδη
COVID-19…ο “Άσωτος” Ιός!, του Γιώργου Σαράφογλου-by George Sarafoglou

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.