ΕΥ ΖΗΝ

Κοίμηση της Αγίας Άννας Μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου-25 Ιουλίου

Spread the love

Μήτηρ τελευτᾷ Μητροπαρθένου Κόρης,
Ἡ τῶν κυουσῶν μητέρων σωτηρία.
Πέμπτῃ ἐξεβίωσε μογοστόκος εἰκάδι Ἄννα.

SHARE
RELATED POSTS
Αναμνήσεις από την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου
Μανώλης Γλυνός: Για την Γυναίκα, την ηρωΐδα της καθημερινότητας, χρέος μας η ισοτιμία της
Άγιος Ματθαίος Απόστολος και Ευαγγελιστής, ο τελώνης που ακολούθησε τον Χριστό – 16 Νοε.

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.